Get Adobe Flash player

Táblagéppel támogatott oktatás indult Kispesten

Saját erőből léptek a táblagéppel támogatott oktatás útjára a kispesti pedagógusok. A beruházás, tanulás és tanítás részleteiről az iskola informatikatanára számol be a Modern Iskolának. Az új tanév mindig számos újdonságot hoz az oktatási intézmények, a tanulók, és a pedagógusok életébe. A kötelező változtatásokon kívül az iskolák igyekeznek – a lehetőségekhez mérten – modernizálni, módszereikben megújulni. E gondolatok mentén cselekedve vezette be a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola a táblagéppel támogatott oktatást az idei tanévtől kezdve  – kezdi beszámolóját Czékmán Balázs, az iskola pedagógusa, aki stílusosan a Facebook-on, az Online Tanári Szobában kereste meg szerkesztőségünket cikkével. Örömmel adjuk közre a megvalósított jó gyakorlatról szóló beszámolót, ami azon kívül, hogy számos információt tartalmaz, legalább ennyi kérdést is felvet.

Az új tanév mindig számos újdonságot hoz az oktatási intézmények, a tanulók, és a pedagógusok életébe. A kötelező változtatásokon kívül az iskolák igyekeznek – a lehetőségekhez mérten – modernizálni, módszereikben megújulni. E gondolatok mentén cselekedve vezette be a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola a táblagéppel támogatott oktatást az idei tanévtől kezdve  – kezdi beszámolóját Czékmán Balázs, az iskola pedagógusa, aki stílusosan a Facebook-on, az Online Tanári Szobában kereste meg szerkesztőségünket cikkével. Örömmel adjuk közre a megvalósított jó gyakorlatról szóló beszámolót, ami azon kívül, hogy számos információt tartalmaz, legalább ennyi kérdést is felvet. Bizonyára választ kapnak ezekre is, köszönjük a szerző munkáját, és figyelemmel kísérjük a projektet, amihez további sok sikert kívánunk!

Az intézmény a kezdéshez 18 db táblagépet vásárolt, melyet a három 1. osztály és két 5. osztály vehet birtokba. Az eszközök számából adódóan lesz olyan óra, ahol párban használják az eszközöket, azonban a legtöbb alkalommal minden tanulónak jut egy gép.

2015_07_08_12_45_00_HDR

A módszerek tekintetében fontos megjegyezni, hogy egyelőre nem táblagép-alapú, hanem táblagéppel támogatott oktatásról beszélünk; az eszköz a megszokott óramenetekbe illeszkedik, kiegészítve, erősítve az eddig bevált eszközöket, módszereket. Természetesen a későbbiekben lehetőség nyílik a modern informatikai lehetőségek szélesebb körű kihasználásához, úgy mint szavazórendszerek használata, online kollaboráció. Ezzel az átmenettel biztosítható a táblagépek fokozatos integrációja, hogy mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok megszokják az eszközök használatát, s a gépek minél több tanórán jelen lehessenek. A táblagépekre kezdésnek 25 darab alkalmazás (applikáció)  került, melyek között játékos oktató program, rajzprogramok, szótárak, lexikon találhatók; ezek egészülnek ki 6 darab saját fejlesztésű applikációval és virtuális osztályteremmel, melyek jelenleg tesztelési fázisban vannak. Az oktatási alkalmazásokat szakemberek segítségével választottuk ki, speciálisan az alsó tagozatosok és az 5. osztályos diákok igényeit figyelembe véve.

2015_09_02_12_32_10_HDR

A projekt előkészülete egy évet vett igénybe, mely idő alatt az intézmény informatika tanára, rendszergazdája az iskolavezetéssel szorosan együttműködve dolgozta ki az eszközbeszerzésre, pedagógus-továbbképzésre szóló stratégiát. Az iskola büszke arra, hogy saját forrásból és támogatók megnyerésével sikerült összehoznia a projektet, kezdve az eszközök megvásárlásától, az eszközök biztonságos elhelyezésén, az applikációk telepítésén át, egészen a 60 órás pedagógus-továbbképzésig. A pedagógusok továbbképzése intézményen belüli oktatóval,ún. blended learning formában valósul meg. Ez azt jelenti, hogy 30 óra osztálytermi, 30 óra e-learning oktatás lesz. A tanfolyam első modulját elvégző tanítók, tanárok magas száma (az iskolában oktatók fele) igazolja az IKT és az innováció felé való nyitottságot.

2015_08_26_13_46_51_HDR

A projekt egy éven keresztül pilot projekt formában működik, a táblagépek oktatási célú bevezetése és használata egy kutatáshoz kapcsolódik. A kutatás vizsgálja a táblagéppel támogatott oktatás eredményességét, tanulókhoz, pedagógusokhoz való viszonyulását. Mindezek mellett pedig a saját fejlesztésű applikációk, és speciálisan az intézmény számára fejlesztett virtuális osztályterem felhasználási tapasztalatai kecsegtetnek előremutató információkkal. Az iskola vezetése kidolgozott stratégiával rendelkezik a projekt folytatására, így a hosszú távon való fenntarthatóság is megoldható.

Bővebb információ: puskas.kispest.hu