Get Adobe Flash player

Előadások

2024

 • Oktatás – Informatika – Pedagógia Konferencia 2024, Debrecen (online), 2024. február 9.
  Előadás: Czékmán Balázs – Buda András: Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban – megtekintés

2023

 • HuCER 2023 – Az oktatás határdimenziói. ELTE SEK, Szombathely, 2023. május 26-27.
  Előadás: Czékmán Balázs: Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Students’ Attitudemegtekintés
 • Robotika és kódolás kisgyermekkorban Konferencia, ELTE TÓK, Budapest, 2023. április 14.
  Előadás: Czékmán Balázs: A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában – megtekintés

2022

 • XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
  Előadás: Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter – Barnucz Nóra: A kiterjesztett valóság tanóraihasználatának vizsgálata a szituatív tanulás és a konstruktív pedagógia szemszögéből – megtekintés
  Előadás: Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs: A NetGeneráció 2022 kutatás első eredményeinek bemutatása
 • International Conference on ICT in Education, Subotica, Serbia, 4th November, 2022.
  Előadás: Balázs Czékmán , Nóra Barnucz: Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situated learningmegtekintés
 • Robotika és kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, ELTE TÓK, 2022. április 8.
  Előadás: Czékmán Balázs: Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés – megtekintés
 • Oktatás – Informatika – Pedagógia Konferencia 2022, Debrecen (online), 2022. február 11.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai – megtekintés
 • Utak a digitális pedagógiában, online, 2022. január 21.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol? – megtekintés

2021

 • XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
  Előadás: Czékmán Balázs: Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai – megtekintés
 • HuCER 2021 – Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, távkonferencia, 2020. május 27-28.
  Előadás: Czékmán Balázs: A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudásszintjére és elemi számolási készségeire – megtekintés
 • Oktatás – Informatika – Pedagógia Konferencia 2021, Debrecen (online), 2021. február 12.
  Előadás: Czékmán Balázs: A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásaimegtekintés
  Előadás: Barnucz Nóra, Czékmán Balázs: The possibilities of using augmented reality at different levels of education – megtekintés

2020

 • X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia, távkonferencia, 2020. november 20.
  Előadás: Czékmán Balázs: Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében – megtekintés
 • HuCER 2020, Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, távkonferencia, 2020. május 27-28.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális feltételei – megtekintés, e-Poszter

2019

 • I. Today – Tomorrow Conference, BME, Budapest, 2019. november 20-21.
  Előadás: Czékmán Balázs: A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobile-usage Competences – megtekintés
 • IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
  Előadás: Czékmán Balázs: Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak változása egy tabletes kutatás tükrében – megtekintés
 • Játék az oktatásban és kutatásban konferencia, Kecskemét, 2019. június 24.
  Előadás: Czékmán Balázs: Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lower primary classes – megtekintés
 • HuCER 2019, Prevenció, intervenció és kompenzáció. Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. Eger, 2019. május 23-24.
  Előadás: Czékmán Balázs: Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák – megtekintés

2018

 • III. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2018. november 23-24.
  Előadás: Czékmán Balázs: A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a tanítási folyamatban és a kutatásban – megtekintés
  Előadás: Nagy Gergely, Czékmán Balázs: Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán – megtekintés
 • ECER 2018, Bolzano, Olaszország, 2018. szeptember 4-7.
  Előadás: Czékmán Balázs: Coding Without (Age)Limits? Experiences With BBC Micro:Bit In Primary School
 • HuCER 2018, Oktatás – gazdaság – társadalom, Székesfehérvár, 2018. május 24-25.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán? – megtekintés
  Poszter: Czékmán Balázs: Tabletek világszinten? 1:1 tablettel támogatott, nagyvolumenű oktatási kezdeményezések a nemzetközi szakirodalom alapján – megtekintés 
 • MCC III. Országos Pedagóguskonferencia, Budapest, 2018. május 12.
  Előadás: Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: Kreativitás és problémamegoldás – hogyan fejlesszük diákjaink 21. századi kompetenciáit?
 • Pszichológia, Pedagógia, Technológia Konferencia, Debrecen, 2018. február 26.
  Előadás: Gyökösné Gazsó Enikő – Kinterné Szökőcs Beáta – Czékmán Balázs: Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag használatáról hátrányos helyzetű tanulók körében- megtekintés 

2017

 • II. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2017. november 10-11.
  Előadás: Czékmán Balázs: With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Language learning (MALL) in Case of ESL – megtekintés
  Előadás:
  Czékmán Balázs – Kiss József: Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai – megtekintés
  Előadás:
   Ábrahám Dániel – Czékmán Balázs: Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában – megtekintés
 • X. Kiss Árpád Emlékkonferencia – Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi szinten – megtekintés
 • ECER 2017, Koppenhága, Dánia, 2017. augusztus 22-25.
  Előadás: Peter Feher – Balazs Czekman – Dora Orsolya Aknai: Complex Competency Development With Augmented Reality Supported Digital Storyelling
 • HuCER – Innováció, kutatás, pedagógusok, Budapest, 2017. május 25-26.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi szakirodalom alapján – megtekintés
  Előadás: Czékmán Balázs – Barnucz Nóra: A mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálata tanórán – megtekintés
  Előadás: Czékmán Balázs: Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers – megtekintés
 • MCC Tehetséggondozás felsős fokon, Budapest, 2017. május 13.
  Előadás: CzékmánBalázs – Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya: Hogyan neveld a sárkányodat, avagy hogyan segíti az IKT alkalmazása a tehetséggondozást?
 • Digitális Tanulás és Tanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
  Előadás: Czékmán Balázs: A tablettel támogatott oktatási környezet lehetőségei és eredményei az idegennyelv-oktatásban 
  Előadás: Czékmán Balázs – Somfalvi Zita – Szabó Fruzsina: Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban – megtekintés
  Előadás: Fehér Péter Phd – Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya: Digitális történetmesélés és kiterjesztett valóság – újszerű lehetőségek az idegennyelv oktatásban – megtekintés
 • II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia, Eger, 2017. február 3-4.
  Előadás: Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: A tartalomelőállítás lehetőségei a virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) oktatási célú alkalmazásai esetében – megtekintés
  Előadás: Czékmán Balázs: 
  Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat saját fejlesztésű alkalmazással – megtekintés

2016

 • Digitális Pedagógus Konferencia, Budapest, 2016. november 26.
  Előadás: Czékmán Balázs: Így használjuk mi! Tabletek oktatási célú alkalmazása
  Előadás: Fehér Péter PhD– Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fegyverneki Gergő: Kiterjesztett valóság alkalmazások használata tanórai keretben
 • Interdiszciplináris konferencia, Szabadka, 2016. november 25-26.
  Előadás: Fehér Péter PhD – Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs: Digitális történetek és kiterjesztett valóság a „digitális mesefal”projektben
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a pedagógusok körében – megtekintés
  Előadás: Fehér Péter PhD– Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya: A „Digitális mesefal” projekt – Kiterjesztett valóság-alkalmazásokkal támogatott digitális történetmesélés
 • Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Veszprém: 2016. november 11-12.
  Előadás: Czékmán Balázs: Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat
  IKT eszközök segítségével – megtekintés
  Előadás: Czékmán Balázs – Kiss József: Tablettel támogatott oktatás és saját fejlesztésű tananyag-kezelő rendszer intézményi implementációja – megtekintés
  Előadás: Fehér Péter PhD – Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya: Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
 • Innovatív pedagógus konferencia, Szeged, 2016. október 29.
  Előadás: Czékmán Balázs – Kiss József: Táblagépek és saját fejlesztésű tananyagkezelő-rendszer általános iskolában
 • HuCER 2016 – A tanulás új útjai, Kaposvár, 2016. május 26-27.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tablettel támogatott oktatás Általános iskolában
  Előadás: Fehér Péter PhD – Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya: „Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével
 • Horizontok és Dialógusok konferencia, Pécs, 2016. május 4-6.
  Előadás: Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése az iskolában
 • Oktatás határhelyzetben Konferencia, Nagyvárad (Románia), 2016. március 4.
  Előadás: Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével – megtekintés
 • Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2016. február 21-23.
  Előadás: Czékmán Balázs: Tablettel támogatott oktatás Általános iskolában – megtekintés
 • Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia, Eger, 2016. február 5-6.
  Előadás: Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs – Fehér Péter PhD: Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetőségek a tartalomba-ágyazott, integrált kompetenciafejlesztésre – megtekintés