Get Adobe Flash player

Szeretik a tanulók a táblagépeket

A 2015/2016-os tanév izgalmasan indult a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában, hiszen az új tanévvel új taneszközök is kerültek a gyerekek padjaira. 18 vadonatúj táblagéppel gazdagodott az iskola, melyet az 1. és az 5. osztályos diákok vehettek birtokba. Az elsős diákok matematika és magyar órán használják „kis barátaikat”, míg a felsősök angol, földrajz, valamint informatikaórán jutnak az eszközökhöz, ám a tantárgyak köre folyamatosan bővül. Az iskola pedagógusai egy belsős „Tablettel támogatott oktatás általános iskolában” elnevezésű IKT-továbbképzésen vettek részt, melynek első modulja augusztusban, második modulja pedig december hónapban volt.

 Az első félév folyamán a négy érintett osztály tanulói több mint 110 tablettel támogatott órán vehettek részt; az eszközök, valamint a módszer sikerét kutatási eredmények is alátámasztják. A tanulók elmondása alapján motiváltabbak az órán, és félév elteltével is lelkesen várják az újabbnál-újabb feladatokat a tanórákon. A pedagógusok is megerősítik, hogy az eszközök segítenek a gyerekek órai figyelmének fenntartásában, oktatásukban hatékonyabbak lehetnek, személyre szabottan tudnak differenciált feladatokat adni. A sikereket nemcsak az iskolán belül, hanem az intézmény falain kívül is megerősítik, hiszen ötödikesek egy csoportja, két kísérőtanár társaságában meghívást kapott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Microsoft Magyarország szervezésében megrendezett „Így tanulunk Mi”szakmai konferenciára és szakkiállításra, melyet 2015. október 20-21-én tartottak a Millenáris Parkban. Az eszközökről, módszertanról, valamint az IKT-val támogatott oktatás fontosságáról a projekt vezetői nyílt napon számoltak be.

Az iskola kiemelten fontosnak tartja, hogy projektjét önerőből hozta tető alá, melyet részben az iskola alapítványa, részben pedig külső támogatók segítettek. A jó, és elkötelezett célok pedig mindig találnak támogatót, melyre a decemberi időszak egy nagyon jó példával szolgált. Az intézmény kezdetben vásárolt 18 táblagépe mellé, egy jelentős adomány segítségével újabb 10 darab tabletet szerezhetett be az iskola. A támogatásnak köszönhetően pedig a következő tanévtől kezdve, az új elsősök és 5. osztályba lépő diákok is részesülhetnek az oktatás modern formájából. Ennek a közös és sikeres útnak a szellemében, továbbra is várjuk érdeklődőinket nyílt napjainkon, szívesen vesszük együttműködő szándékukat.

A Puskás iskola kiemelten fontosnak tartja, hogy tanulói kézzel fogható tudást kapjanak, és sikeresen, méltó módon álljanak helyt a 21. századi képességeket elváró világunkban. A digitális kompetencia fejlesztésével könnyebben boldogulhatnak a középiskolában, majd később, az egyre nagyobb arányban informatikai tudást igénylő munkaerőpiacon.