Get Adobe Flash player

Hogyan zajlik a tabletes oktatás a kulisszák mögött?

A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola a 2014/2015-ös tanévben indította el „tablettel támogatott oktatás” elnevezésű pilot projektjét. (A Moderniskola.hu itt számolt be erről – a szerk.) A kétéves időtartamú projekt első éve a felkészülésé, az előkészületeké volt, mely az idei tanévre lépett gyakorlati szintre. Lassan az első félév végéhez érve összefoglalható néhány eredmény, és számos tanulság is levonható. A pilot projektet négy osztálybanvezettük be (1.a, 1.b, 5.a, 5.b), melyhez tíz pedagógus, valamint az iskola rendszergazdája csatlakozott. A kezdeményezés tervezése, lebonyolítása az iskolavezetés teljes támogatásával történt és történik jelenleg is, mely nélkül kevés esély lenne hosszú távon sikerre számítani. Közös erőbedobással, közös összefogással azonban komoly innovációk valósulhatnak meg, akár önerőből is. Az önállóan, önerőből megvalósított projektek esetében azonban számos kihívás, nehézség merülhet fel, melyek eredményeként egyre több tapasztalatra lehet szert tenni. A tapasztalatok megosztásával pedig bízunk benne, hogy segítséget nyújthatunk mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, vagy éppen hasonló projekt elindítását tervezgetik.

2015_08_18_12_00_29_HDR

Előkészületek

 A projekt előkészítése során született döntés arról, hogy a kísérleti projekt felmenő rendszerben kerül megvalósításra, így a tabletes oktatást kezdetben az 1. és 5. osztályos diákokkal próbáltuk ki. A tabletes program az 1:1 módszert alkalmazza, mely azt jelenti, hogy minden tanuló külön eszközt használhat a tanórán; az eszköz az óra végén azonban a tároló-dobozba kerül, haza nem vihető. Az egyenlő esélyeket szem előtt tartva az 1. és az 5. osztályok mindegyike részesül a tabletes oktatásban, így az adott évfolyamokban nem kerülhet hátrányba senki. Személyi feltételek tekintetében ugyanez a metódus volt a pedagógusok továbbképzésénél is, hiszen arra a tantestület bármely tagja jelentkezhetett, beleértve azokat is, akik majd csak a következő évben, években kerülnek bele a programba.

Finanszírozás, eszközök, kiegészítők beszerzése

A projekt finanszírozása az iskola alapítványának segítségével valósult meg, mely néhány nagylelkű külső adományozó felajánlásával egészült ki. A teljes program megvalósítása, kezdve az eszközök megvásárlásától, a kiegészítők beszerzésén át, egészen az applikációk feltelepítéséig, a pedagógusok továbbképzéséig minden saját erőből, saját szervezésből került kivitelezésre. Az előkészületek folyamán született döntés a megvásárolható táblagépek számáról is, mely az anyagi lehetőségekhez igazodva 18 tabletet jelentett.

A gépek beszerzése közel egy hónapot vett igénybe, hiszen jó minőségű, ugyanakkor ár-érték arányban a lehető legjobb eszközöket kívántuk megvásárolni. A választás így végül a Samsung Galaxy Tab 3 Lite táblagépre esett, melyeket némi kedvezménnyel az intézményhez közel eső márkaboltban vásároltunk meg. A külföldi vizsgálatok és tapasztalatok alapján ismert volt, hogy az oktatásban használt mobil eszközök amortizációja magas, így a megfelelő védelem biztosítása kiemelt fontosságot élvezett. Az eszközök biztosítása kapcsán számos ajánlatot megvizsgálva, nem volt olyan, mely megfelelő lett volna, így végül ez az irány elvetésre került. (A biztonságért cserébe két év alatt az eszközök beszerzési árának megfelelő összeget kellett volna biztosításra költeni.) Ennek tudatában, a táblagépek fizikai védelmét kellett a lehető legjobban biztosítani, így a saját készítésű tablet-tároló doboz, erős tokokkal, kijelzővédő-fóliával egészítettük ki. Utóbbiak beszerzése kapcsán – természetesen a lehetőségekhez igazodva –, érdemes külföldi forrásokat is számításba venni, hiszen a magyarországi árak töredékéért szerezhetők be a kiegészítők. Az eszközök tárolása egy zárható műanyag doboz segítségével is megoldható, mely némi kiegészítéssel, elosztókkal, túlfeszültség-védelemmel ellátva, igazi 21. századi megoldás lehet.

A táblagépek felkészítése

Az oktatási módszerek, célok tekintetében applikációk, valamint felhőalapú megoldások használatát határoztuk meg, természetesen meghagyva a lehetőséget a projekt egésze folyamán a visszajelzéseken alapuló dinamikus változtatásokra. Az eszközök felkészítésekor – szakemberekkel történő előzetes egyeztetés után – 25 különböző applikációt (app) telepítettünk fel, melyből hat teljesen saját fejlesztés. Az appok között alsó és felső tagozatosok számára is alkalmas, a képességek széles skáláját fejlesztő szoftverektalálhatók, melyek segítségével az olvasási, írási, számolási készségek erősítése, a figyelemkoncentráció fejlesztése, döntéshozatal gyorsítása, kollaboratív problémamegoldás fejlesztése segíthető. Az appok telepítésekor azonban már látszott, hogy a rendszergazdai tevékenységek, egyik-napról a másikra, közel megduplázódtak; 25 program telepítése 18 eszközre, technikailag és idő szempontjából is jelentős. Mivel az eszközöket több tanuló is használja, ezért a tervekben nem szerepelt az, hogy bármilyen fiókhoz csatlakozzanak az eszközök, így a Google Play-hez sem. A megoldás az volt, hogy a tervezett összes applikáció letöltésre került, majd memóriakártya segítségével minden gépre feltelepíthetővé váltak. A saját applikációk mellé saját fejlesztésű LMS keretrendszer és virtuális osztályterem (Hatelemi) csatlakozik, melynek fejlesztése a mai napig tart, azonban már féléves tesztüzemmel büszkélkedhet.  

A Hatelemi rendszer összetevőit a tananyagkészítés, a tananyagmegosztás, az értékelés, tanulmányi nyomon követés, a virtuális osztályterem, az egyszerűsített, biztonságos kezelőfelület Androidhoz, valamint az online módosítható Androidos oktatójátékok adják. A Hatelemi rendszer egyik leghatékonyabb funkciója a különböző e-learning anyagok, linkek megosztása. Bármilyen fájl osztályra, tanulóra szabottan megosztható: a Hatelemivel készített tananyagok, prezentációk, multimédiás fájlok, és bármilyen link (Redmenta,Learningapps) pillanatok alatt elérhetővé tehető, akár az Androidos rendszerrel ellátott eszközön. A rendszer a későbbiekben részletes bemutatásra kerül, valamint a tervek szerint közösségi tesztüzem következhet.

2015_07_29_16_17_57_HDR

Intézményi infrastruktúra, irányelvek

A táblagépek megjelenése több változást is hozott az intézmény életébe. Első és legfontosabb, hogy a kezdetben elégséges internetes sávszélesség egyik-napról a másikra kevésnek bizonyult. Pláne annak fényében, hogy a négy tabletes osztály közül, csak az egyik volt vezeték nélküli internettel ellátva. A felhőalapú megoldások használata során itt súlyos hiányosságok merültek fel, így folyamatos sávszélesség-növelésre, újabb és újabb routerek beszerzésére van szükség. Be kell látni azonban azt is, hogy egy egész intézmény önerőből finanszírozott internettel való ellátása nem történhet meg rövid időn belül. A táblagépek és az internet megjelenésével azonban az intézmény eddigi szabályai is reformra szorulnak. A mobil eszközök használatával újra kell gondolni az iskolai szabályzást és irányelveket a táblagépek, mobiltelefonok, internet használatának tükrében.

Az innováció kulcsa a motivált tanuló és a motivált pedagógus

Az innovatív projekt sikerének kulcsa a motivált és dinamikus, jó közösséget alkotó tanári kar. Számos olyan oktatási intézmény van, ahol az eszközök, infrastruktúra már rég rendelkezésre áll, mégsem tudnak igazán újítók, innovatívak lenni. Először meg kell határozni a közös célokat, mind a tanulókkal elérni kívántakat, mind a pedagógus belső céljait. Ekkor kell megvizsgálni, hogy honnan, hová kívánunk eljutni, melyek után jöhet a terv kidolgozása; mely lépéseket kell megtennünk ahhoz, hogy a kitűzött állomásra érkezzünk. A projektért felelős személynek látnia kell, hogy kollégái az út mely szakaszán haladnak, és olyan célok kitűzését segíteni, melyek még komfortosak és motiválók számukra. Állandó visszajelzéseikből lehet látni, hogy nyitottak, befogadók az újítások iránt, ugyanakkor meg kell őrizni az egyensúlyt, több évtizedes tanítási tapasztalatuk, és a 21. századi készségeket elváró, innovatív pedagóguskép között. Katedrán állóként tapasztaljuk, hogy van összefüggés a tanuló tanulmányi eredménye és motivációja között; ugyanez igaz a pedagógusokra és teljesítményükre is. Amennyiben a cél jól és motiválóan meghatározott, akkor már csak a szükséges szabadságot és a segítő szakmai közösséget kell biztosítani; ettől a ponttól kezdve a projekt már nem egy kötelező munkahelyi feladat lesz, hanem egy olyan kaland, mely örömteli kihívás az oktatás minden résztvevőjének.