Get Adobe Flash player

PreziX – prezentációs verseny: 21. századi képességek fejlesztése másképp

Kreatív, együttműködésen alapuló tanulmányi verseny

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) mindennapivá válásával, és főleg a mobiltechnológia, okos eszközök iskolai alkalmazásával egyre nagyobb lehetőség mutatkozik a 21. századi képességek fejlesztésére. A kritikus gondolkodás, az együttműködés, az önfejlesztés, az IKT eszközök felelős és tudatos használata (további képességek és részletes információ: p21.org), mind olyan képességek, melyek a jelenlegi munkaerőpiacon alapvető elvárások, ugyanakkor mégsem képezik a mindennapi oktatás részét. Mindezek fejlesztésére kiváló lehetőségek lehetnek a tantárgyközi együttműködéseken alapuló projektek és a különböző, kreatív, IKT használatot kívánó tanulmányi versenyek. Utóbbira kívánunk egy megvalósult jó gyakorlatot bemutatni: a PreziX – prezentációs versenyt, ami a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában zajlott.

Prezentáció – szabadon – a verseny keretei

Az iskola innovatív fejlesztései és tablettel támogatott oktatási projektje már több alkalommal is bemutatásra került a Modern Iskola hasábjain, pl. ITT. A táblagépekkel folytatott tanulás, tanítás már második gyakorlati évében jár, ez alatttöbb mint 300 IKT-s órán vehettek részt alsós és felsős diákok egyaránt. Az eszközök egyre innovatívabb órai alkalmazása széles teret enged a bevezetőben említett 21. századi képességekfejlesztésére. A tanórán kívüli lehetőségek természetesen több szabadságot adnak a tanulóknak és a pedagógusoknak egyaránt, így egy olyan tanulmányi versenyt rendeztünk, ahol a résztvevők mind témaválasztás, mind eszközök tekintetében szabad kezet kaptak. Így született meg PreziX – prezentációs verseny ötlete, ahol felső tagozatos diákok mérhették össze tudásukat 5-6, és 7-8. osztályos kategóriákban. A verseny lényege egy prezentáció elkészítése és annak zsűri és közönség előtti előadása volt. A tanulóknak maximum 5 perc állt rendelkezésükre, hogy az általuk választott témát a legjobban körbejárva, a legfrappánsabban bemutassák.


22 előadás, 35 előadó, 16 mentor, Fotó: Czékmán Balázs

  Hogyan zajlott a felkészülés?

A versenyzőknek az online regisztrációt követően egy hónapjuk volt, hogy előadásukat kidolgozzák, mely munkában az általuk szabadon választott mentortanár segített. A résztvevő tanulók szabadon választhattak és kérhettek fel bármely iskolában dolgozó pedagógust, aki végig konzulensként támogatta a tanulók munkáját. A versenyre egyedül vagy párban lehetett jelentkezni, utóbbi kapcsán nagyobb hangsúlyt kaphatott mind az online, mind az offline kollaboráció. A témakörök egyaránt tartalmaztak tananyaghoz és tananyaghoz közvetlenül nem kapcsolódó előadásokat, a tanulóknak meg volt a szabadságuk, hogy bármilyen témában prezentálhassanak. Néhány figyelemfelkeltő cím a teljesség igénye nélkül: „Az állatok hatása az emberekre”, „Hogy lett a szomszéd kisfiúból Harry Potter?”, „Baktériumok”, „Régi klasszikus videojátékok”, „A bakancslistám”, „A titokzatos világegyetem”.A prezentációk elkészítése bármilyen eszközzel történhetett, a bemutatók összeállításához számos alkalmazás használható volt (PowerPoint, Prezi, Sway, Padlet, Linoit), a tapasztalatok alapján a tanulók a PowerPoint legfrissebb verzióját preferálták. A háromtagú zsűri négy fő szempont alapján értékelte az előadásokat: (1) téma fontossága, érdekessége, (2) előadás tartalma, (3) technikai kivitelezés, valamint (4) előadás módja, stílusa.


Érdekes témák kavalkádja, Fotó: Czékmán Balázs

Repülőrajt – közönség előtt, avagy milyen készségeket és hogyan  fejlesztett ez a verseny?

    A témaválasztás, a prezentációk kidolgozása, az IKT eszközök használata mind-mind komoly kihívás volt a tanulók és a pedagógusok számára is. A versenyzőnek és a konzulensnek egyaránt használnia és alkalmaznia kellett a legmodernebb eszközöket, technológiákat. Így azonban lehetővé vált olyan képességek fejlesztése, melyekre nem jut(hat) minden tanítási nap idő. Az előadások összeállítása során rengeteget kellett olvasni a diákoknak, majd az olvasottakat összegezni, kivonatolni, ügyelve közben a források pontos és felelősségteljes feltüntetésére. A témaválasztás és a témakidolgozás kapcsán előtérbe került kritikus és kreatív gondolkodás fejlesztése, ahogyan a versenyzőpárok, konzulensek közötti kommunikáció, kollaboráció. A prezentációk szerkesztésekor a digitális írástudás célirányos használata alapvetően szükséges volt, mely az ötödikes – az informatikával néhol csak ismerkedő– diákok számára igazi „repülőrajtot” jelenthet. A bemutatók szóbeli előadása sok izgalmat, újdonságot jelentett a versenyzők számára, hiszen kevesen voltak hozzászokva ahhoz, hogy közel 50 fős közönség előtt kelljen megszólalni. Az egyhónapos felkészülési idő komoly önfegyelmet és önszabályozó tanulást kívánt, melyhez nem volt elegendő csak a mentortanárok figyelme;a munka zöme a tanuló szorgalmát és kitartását kívánta. Tapasztalataink és a visszajelzések alapján a diákok sikeresen teljesítették a kitűzött céljaikat, és ügyesen vették a felmerült kihívásokat, melyet a verseny rendkívüli sikere is alátámaszt.


A diákok komolyan vették a versenyt Fotó: Czékmán Balázs

Távolabbi tervek – pedagógusok inspirálása

A verseny pozitív visszhangja alapján tovább kívánjuk vinni a rendezvényt, az iskolán kívül először kerületi szintre; a 19. kerületi forduló szintén iskolánkban kerül megrendezésre, április 6-án, csütörtökön, a Digitális Témahéten. A szélesebb körben szerzett tapasztalatok után elképzelhető a verseny tematizálása, interaktivitással való gazdagítása, vitaversennyel való bővítése. Bízunk benne, hogy versenyünk felkelti a pedagógusok figyelmét, s bátran vágnak bele egy olyan kreatív, élvezetes, ugyanakkor rendkívüli pedagógiai előnyökkel kecsegtető projektbe, mellyel számos 21. századi képesség fejleszthető. A verseny teljes leírása megtalálható a puskas.kispest.hu, valamint az edumobil.hu oldalon. További információkért keressék a szervezőt a balazs.czekman@gmail.comemail-címen.


A díjátadón értékes díjak találtak gazdára, Fotó: Czékmán Balázs